WYDZIAŁ SZTUKI

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
PRACOWNIE: PROJEKTOWANIA WNĘTRZ I ARCHITEKTURY, PROJEKTOWANIA WYSTAW, INFORMACJI WIZUALNEJ ORAZ PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA.

KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI I WYPOSAŻENIA ARCHITEKTURY, Z UWZGLĘDNIENIEM NOWOCZESNYCH UWARUNKOWAŃ FUNKCJONALNYCH, ERGONOMICZNYCH, MATERIAŁOWO – TECHNICZNYCH I KOMPOZYCYJNO-ESTETYCZNYCHWSZECHSTRONNE PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO DALSZYCH STUDIÓW I PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA – ARCHITEKTA WNĘTRZ.

Studia na kierunku Architektura wnętrz w ramach opracowanego programu kształcenia zawierają zarówno treści o profilu inżynierskim, związanym z budownictwem i architekturą jak i przedmioty kształcące w zakresie sztuk plastycznych.

Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta – projektanta wnętrz i przygotowanie go do twórczej działalności w dziedzinie projektowania wnętrz architektonicznych. Świadomego organizowania i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zgodnie z systemem wartości opartym na odpowiedzialności wobec użytkowników, środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury.

Absolwenta powinien cechować właściwy poziom opanowania i realizowania problemów projektowych, umiejętność łączenia różnych dyscyplin artystycznych z wiedzą techniczną i wykorzystywania ich w twórczości architektoniczno–plastycznej. 

Realizowane tematy semestralne z zakresu architektury, architektury wnętrz, projektowania mebla, kompozycji krajobrazu czy wystawiennictwa, świadczyć będą o nabyciu umiejętności łączenia zasad funkcjonalności, estetyki, technologii i techniki w procesie projektowania form i przestrzeni w kategoriach użytkowych. Potwierdzone realizacją pracy dyplomowej obszary wiedzy i umiejętności absolwenta, umożliwią tworzenie projektów o wysokiej jakości artystycznej, programowo – funkcjonalnej i technicznej.

Absolwent powinien sprawnie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki architektonicznej oraz znać język obcy w obowiązującym zakresie na poziomie biegłości B2 ESOKJRE. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

PRACOWNIE:

  •  Architektury Wnętrz i Wyposażenia
  •  Przestrzeni i Form Architektury
  •  Wystaw i Informacji Wizualnej

PROWADZĄCY PRACOWNIE

 

  •  dr hab. Andrzej Wyszyński, prof. UTH Rad.
  •  dr Mirosław Urbański
  •  mgr Marta Orzechowska-Ochnia
  •  mgr Aleksandra Kwiecień
  •  mgr inż. Norbert Kocun  

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close